Kaikki tulokset Tulos
Tampere

Tesoman elinkaarikortteli

Yhteisöllistä asumista elinkaarikorttelissa.

Toteuttaja
Projektijohtaja Tanja Koivumäki
Kategoriat

Kaupungin 03-06/2016 toteuttama tontinluovutuskilpailu, jolla tavoiteltiin Tesoman aluekeskustaan alueen palvelutarjontaa ja asumisen mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja lisäävää korkeatasoista ja viihtyisää korttelikokonaisuutta. Kilpailussa painotus oli elinkaari- ja yhteisöllisen asumisen toteutusmalleissa, ikäihmisten asumisvaihtoehtojen monipuolistamisessa, korkeatasoisessa arkkitehtuurissa ja kaupunkikuvassa sekä korttelin energiatehokkuudessa ja elinkaarivaikutuksissa. Korttelille asetettiin kilpailussa erityiseksi tavoitteeksi kokeiluympäristön muodostaminen, joka voi toteutua uusina rakentamisen aikana luotuina palvelukonsepteina tai tuotteina ja palveluina, joita testataan ja pilotoidaan valmiissa korttelikokonaisuudessa. Erityisesti kortteliin tavoitellaan sellaisten tuotteiden tai palveluiden kehittämistä, jotka tukevat korttelille asetettujen tavoitteiden toteutumista esim. ikäihmisten kotona asumista tukevat hyvinvointiteknologiset ratkaisut, erilaiset digitalisoidut palvelut ja yhteisöllisyyttä tukevat palvelut ja toimintamallit.

Uutiset

Yhteistyökumppanit

AVAIN Yhtiöt Oy
T2H Yhtiöt Oy
Tampereen teknillinen yliopisto
Tekes
Oppilaitokset ja yritykset

Jaa