Uutisarkistoon

Uutiset

24.4.2018
Kirjoittaja Anna Karppinen

Yritykset, yhteisöt ja asukkaat mukaan kehittämiseen ja kokeiluihin

Tampereen strategia rohkaisee kehittämään kaupunkia yhdessä, ja sitä 6Aika kärkihankkeet ovat tehneet koko toimintansa ajan. Yritykset, yhteisöt ja asukkaat ovat olleet hankkeidemme kokeiluissa aktiivisesti mukana.

Hankkeiden taustalla on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia, joka kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Kärkihankkeita on kolme: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. Kolmen vuoden aikana olemme tehneet töitä kukin oman aihepiirimme parissa, mutta töissämme on ollut myös paljon yhteisiä piirteitä. Tässä artikkelissa kerromme muutamin esimerkein kokemuksistamme ja tuloksistamme Tampereella.

Hankkeissa on toimittu uusien asioiden parissa, joten ketterät kokeilut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi selvittää, mikä toimii, mikä ei. Samalla olemme saaneet käytännön esimerkkejä ja malleja, joita voi hyödyntää tulevassa toiminnassa.

Avoimet innovaatioalustat -hankkeen Koklaamo on hyvä esimerkki kokeilemisen voimasta. Siinä yritykset ja yhteisöt ovat kehittäneet tuoreita ratkaisuja kaupunkilaisten ja uudistuvan kaupunkiympäristön haasteisiin. Koklaamossa ideoita jalostetaan neljässä työpajassa sparraajien avulla ja kokeillaan nopeasti ja ketterästi tuotteen tai palvelun tulevien käyttäjien kanssa. Koklaamoa on pilotoitu Tesomalla, mutta sitä voi soveltaa muuallakin.

”Innostava. Hyvä tapa edetä konkretiaan rakentamalla ja kevyesti. Se on ollut uusi ja hyvä tapa kokeilla projektia.” (kokemuksia Koklaamosta, Helvi Liukkaala Tampereen Aluetaksi Oy)

Hankkeissa on testattu monin tavoin kaupungin uutta roolia verkottajana ja mahdollistajana, joka tuo alueen erilaisia toimijoita yhteen ja kannustaa uudenlaisiinkin yhteistyökuvioihin. Kun esimerkiksi uusia palveluja kehitetään yhdessä, niiden suunnittelussa voidaan jo alkuvaiheessa ottaa mukaan vaikkapa asiakkaan, yrityksen, tutkijan ja kaupungin asiantuntijan näkökulmat.

Joskus riittää, että istutaan saman pöydän ääreen puimaan asiaa, mutta yleensä tarvitaan malleja ja työkaluja, joilla osalliset saadaan koolle, keskustelu kulkemaan, ajatukset kirjattua ylös ja vietyä suunnitelmallisesti eteenpäin. Alustamainen toimintamalli viittaakin ennen kaikkea siihen, että siinä tuodaan ihmisiä yhteisen asian äärelle; jokainen osallistuja antaa panoksensa ja kokee samalla hyötyvänsä osallistumisesta.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeen Lauteilla-tapahtumissa ovat kohdanneet sote-alan yritykset, tutkijat ja opiskelijat. Tavoitteena on ollut vaihtaa ajatuksia rennosti mutta tehokkaasti ja löytää hedelmällisiä yhteistyön paikkoja. Koollekutsujina tapahtumissa olivat Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja TAMK.

”Jäin vielä tilaisuuden jälkeen hetkeksi vaihtamaan ajatuksia muiden osallistujien kanssa. Tilaisuuden jälkeisenä päivänä on tullut parikin yhteydenottoa, joten osallistuminen tuotti heti meille uusia konkreettisia vinkkejä ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimusteemoihimme liittyen.” (kokemuksia Lauteilla-tapahtumasta, Nina Helander TTY)

Kipinä-mallissa taas lähdettiin liikkeelle siitä, että Tampereen kaupunki asettaa haasteen ja yritykset vastaavat siihen ratkaisuillaan, joita voidaan kokeilla ja kehittää yhdessä eteenpäin. Tuloksena on parempia palveluja asukkaille ja uutta liiketoimintaa yrityksille. Kipinä-tapahtumassa yrityksillä on mahdollisuus tavoittaa muutaman tunnin aikana suuri joukko kaupungin edustajia, esitellä osaamistaan ja käydä keskusteluja. Kipinä on Tampereen 6Aika-hankkeiden yhteinen tuotos.

”Tampereella pienissä teknologiayrityksissä on paljon osaamista, ja niille on tärkeää päästä mukaan kokeiluprojekteihin ja paikallisiin pilotteihin.” (Kipinä 2017 -tapahtumaan osallistunut Kimmo Vänni Pinovuosta)

Kategoriat

Uncategorized

Jaa