Uutiset

Viimeisimmät uutiset

15.11.2018
Kirjoittaja Sari Hyvärinen

Suurimmat kaupungit nousevat alustatalouden vetureiksi

Avoimet innovaatioalustat –kärkihankkeessa on avattu kaupunkeja avoimiksi innovaatioalustoiksi yrityksille kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä. Citybusiness.fi on 6Aika-kaupunkien yhteistyönä syntynyt palvelukokonaisuus, jonka työtä esiteltiin myös Kaupunki innovaatioalustana –tapahtumassa Oulussa.

Kaupungeissa on menossa kokeilukulttuurin buumi: kuudessa kaupungissa on toteutettu yli 60 kokeilua parin viimeisen vuoden aikana. Mukana on ollut yli 800 yritystä.

Tapahtuman avannut Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala painotti, että eri arvioiden mukaan vuonna 2030 Suomen kansantaloudesta jopa 30 % syntyy alustataloudesta.

– Kaupungit muuttuvat eturintamassa digitaalisiksi ympäristöiksi. Kaupunkien rooli muuttuu palvelun tuottajasta mahdollistajaksi. Meillä Suomessa on hyvät edellytykset nousta alustatalouden veturiksi, Laajala sanoi.

Kaikki merkittävät kansantaloudet
ja yritykset mukana alustataloudessa

Resolute HQ:n perustaja Jukka Viitanen herätteli pohtimaan, mitä digitaalinen alustatalous tarkoittaa yrityksen liiketoiminnan kannalta.

– Kaikki merkittävät yritykset ja kansantaloudet ovat mukana alustatalouskehityksessä. Ehdotukseni on, että tehdään loikka eteenpäin, Viitanen kehotti.

– Alustataloutta hyödyntävien yritysten liikevaihto moninkertaistuu vuosittain, kun perinteisessä taloudessa toimiva, menestyväkin yritys pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan ehkä vain muutamia prosentteja, Viitanen vertasi.

Viitanen on ollut mukana kirjoittamassa digitaalisen alustatalouden tiekarttaa. Datan runsas määrä, tietotekniset ratkaisut, ohjelmistot ja sovellukset ovat jo osa arkea ja antavat mahdollisuuksia paljon enempään kuin vain toimintojen tehostamiseen. Ymmärryksen lisääntyessä datasta opitaan luomaan uutta arvoa asiakkaille, yrityksille ja kansantalouksille. Todellisen ja digitalisuuden yhdistelmät synnyttävät uusia tuote-palvelukokonaisuuksia.


Yhteistyöllä ja monipuolisella
roolituksella paras tulos

Älykkäiden kaupunkikehityshankkeiden pioneeri Marilyn Hamilton avasi keynote-puheenvuorossaan käsitettä Integral City, yhtenäiskaupunki. Hamiltonin yhtenäiskaupunki tarjoaa enemmän kaupunkikehittämisen malleja kuin esimerkiksi pelkkä älykaupunki, joka ei hyödynnä riittävästi yhteistyön mahdollisuuksia muiden kaupunkien kanssa.

Hamilton käyttää yhtenäiskaupungin mallina mehiläispesiä. Kuten mehiläispesässä, myös kaupunkikehittämisessä tarvitaan erilaisia rooleja: kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan, kolmannen sektorin toimijoiden, bisnes-innovaattoreiden ja kaupunkikehittäjien roolit.


6Aika-strategia EU:n
juhlavuoden kärkihanke

Tapahtumassa käytiin läpi lukuisia malleja ja onnistumisia kuudesta kaupungista. Näitä ovat vaikkapa Fiksu Kalasatama nopeiden kokeilujen älykaupunkialustana Helsingissä, KYKY-tori opiskeluympäristöjen kehitysalustana Espoossa, Vierailukeskus Joki innovaatio-osaamisen promootioalustana Turussa, 3D-kaupunkimallialusta Oulussa, ratkaisutehdas Vantaalla sekä Koklaamo arjen kaupunkiympäristön kehitysalustana Tampereella.

Laajempana tavoitteena on siirtymä kokeilualustoista liiketoiminta-alustoiksi kokeilujen, oppimisen, hyödyntämisen ja kaupallistamisen kautta. Yhdessä opitaan, miten luodaan markkinapaikkoja ja asiakasarvo. Keskeistä on skaalautuminen, jonka oppiminen on nyt käynnissä.

Merkittävä tunnustus kuuden kaupungin yhteistyölle on se, että 6Aika-strategia on valittu kärkihankkeeksi koheesiopolitiikan 30-vuotisjuhlavuonna.

800 yritystä 60 kokeilussa

6Aika-hankepäällikkö Jari Jokisalo on nähnyt Suomessa tapahtuneen muutoksen viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Erityisesti teknologiayritysten alustastrategiat ovat muuttuneet kaupunkiystävällisemmiksi. Tämä on ollut suuri muutos.

Citybusiness.fi-sivustolla esitellään 31 alustaa, joista 17 on syntynyt kärkihankkeen työnä. Tunnistettuja toimintamalleja on kuutisenkymmentä. Noin 800 yritystä on ollut toiminnassa mukana.

Alustat ja toimintamallit on rakennettu yrityskeskeisiksi. Toiminnasta on selkeitä hyötyjä kaupungille uusien yrityksiltä tulevien ratkaisujen muodossa. Esimerkiksi Nopeat kokeilut -nimellä tunnettuun menetelmään on osallistunut 50 yritystä eri puolilla Suomea. Alustoja sijoittuu niin kaupunkiympäristöön ja palveluihin, terveydenhoitoon ja sairaalaympäristöön sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteyteen.

6Aika-hankkeessa on kehitetty kaupunkien toimintakulttuuria yhteiskehittämisen suuntaan, mutta alustamainen toiminta vaatii edelleen työtä myös digitalisaation hyödyntämisessä. Toimintaa tulee systematisoida yritysten kiinnittämiseksi osaksi kaupunkien kehittämistoimintaa. Keskeistä on, mitä alustat tarjoavat ja mitä osallistuminen eri osallistujilta vaatii.

Johtamista tarvitaan

– Innovaatioalustoja tulee johtaa, sillä vaikka kaupunki kuvaa itseään mahdollistajana, alusta tarvitsee mandaatin toimiakseen, kenen toimintaa kehitetään ja kenen ehdoilla, sanoi tutkija Nadja Nordling Tampereen yliopistosta.

Kaupungit pyrkivätkin nyt varmistamaan yhteiskehittämisen vakiintumisen kaupunkien toimintatavoiksi. Esimerkiksi Espoon kaupungin alustatalouden road-map on valmistumassa, ja se esitellään lokakuussa Brysselissä, kertoi Espoon kaupungin kehityspäällikkö Piia Wollsten.

– Kaupunkien tulee olla joustavia alustoja. Työelämä tulee muuttumaan. Kaupungit voivat toimia testialustoina. Tämä on jatkuva oppimisen paikka. Uusien teknologioiden nopea hyödyntäminen on keskeistä, jotta Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä, summasi BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula.

Kaupunki innovaatioalustana –tapahtuma 6. kesäkuuta kokosi noin 200 kaupunkikehittäjää ympäri Suomen. Lisäksi tilaisuutta saattoi seurata myös suorana lähetyksenä. Videot ja materiaalit ovat saatavilla osoitteessa: https://citybusiness.fi/tapahtumat/.

Teksti: Sari Hyvärinen

Kategoriat

Cleantech Design Education Health Technologies Koulutus Langattomat teknologiat Palvelut Teknologiateollisuus Terveysteknologia Uncategorized Virtuaalitodellisuus

Jaa

Uutisarkisto