Uutisarkistoon

Uutiset

15.11.2018
Kirjoittaja Sari Hyvärinen

Nopeat kokeilut piipahti Nallikarissa

Oulun Nallikarissa etsittiin nopeiden kokeilujen avulla ratkaisuja palveluiden, saavutettavuuden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kokeilu toteutettiin osana Oulun 6Aika Avoimet Innovaatioalustat –hanketta.

Uudet innovaatiot, tuotteet ja palvelut tarvitsevat usein sidosryhmien panosta kehittyäkseen toimiviksi ratkaisuiksi. Erityisesti käyttäjien tarpeiden ja palveluiden tekijöiden kohtaamisiin tarvitaan uudenlaisia menetelmiä ja alustoja. Nopeiden kokeilujen ohjelma tarjoaa ketterän toimintamallin, joka mahdollistaa eri sidosryhmien osallistumisen kehitystyöhön.

Nallikarissa kokeiluissa ovat olleet mukana City-Nomadi, Oulun Energia Urakointi Oy, Palvelumuotoilu Palo, sekä lisäksi data-analytiikan näkökulmaa mukaan toi Siili Solutions Oyj. Kokeilut toteutettiin ripeään tahtiin kilpailutuksen jälkeen.

Nopeiden kokeilujen lopuksi pidettiin Nallikarissa palautekeskustelu projektiin osallistuneiden tahojen kesken, jossa vedettiin yhteen projektin tapahtumat ja kokemukset.

Tusina toimijaa pelireitillä

City-Nomadin Nallikari Tusinan Go! –reitti on koonnut kaksitoista paikallista toimijaa pelireitin varrelle. Pelireitti haastaa kävijät vierailemaan alueen kohteissa. Nallikarin Tusinan GO! –reitti on haettavissa City-Nomadista https://app.citynomadi.com/

Nallikari Tusinan Go:n yhtenä teemana ovat olleet valokuvaukselliset kohteet. Niitä Nallikarissa riittää. keskeisimpinä esimerkiksi majakka, aallonmurtaja ja nuotiopaikka.

– Mukaan tuli kaksitoista kohdetta, joista jokaisesta yrittäjiltä tai toimijoilta saatiin tietoja tehtävien laatimista varten. Pääasia on pelillisyys, ja se että saatiin kohteet ihmisille näkyviin, kertoo Nadja Osipova City-Nomadista.

Pelireitti on voimassa ainakin vuoden 2019 huhtikuuhun saakka, ja City-Nomadi toivoo ja kerää palautetta. Myös video on tulossa, ja syksyllä koululaisryhmät kiertävät reittiä.

-Nyt kokeiltiin konseptia, ja kokemukset olivat hyviä. Kokeilujen myötä on todettu tärkeäksi markkinointi sekä kieliversioiden laatiminen, Osipova kiteyttää.

Liikenteenmittauksella tietoa kehittämistyön tueksi

Oulun Energia Urakointi Oy:n älyliikenneyksikkö on erikoistunut mm. liikenteen erilaisiin mittauksiin. Nallikarin nopeassa kokeilussa toteutettiin Hietasaareen suuntautuvan liikenteen mittausta.

Nallikarin kokeilussa ei laskettu vain liikennemääriä, vaan tehtiin laajempaa tutkimusta rekisterikilven tunnistuksen avulla saatavaan aineistoon. Rekisterikilpi tunnistettiin erikoiskameran avulla, ja rekisterinumeron avulla ajoneuvon tunnistetiedot haettiin Trafin rekisteristä. Rekisteristä saatiin ajoneuvon tiedot paikkakuntatietoineen aikaleimalla. Rekisteristä ei tallennettu henkilötietoja, jotka kuuluvat henkilötietosuojalain piiriin.

Dataa kerättiin kokeilun avulla Nallikarin alueen yrityksiä varten sekä matkailun edistämistä varten.

-Tietojen avulla voidaan esimerkiksi tehdä markkinointia tai dataa voidaan käyttää tuleviin alueen kehittämissuunnitelmiin, pysäköintipaikkojen määrän arviointiin tai mahdollisiin päästörajoituksiin, valaisi älyliikenneasiantuntija Jani Koppelo.

Alueelle saapui neljän viikon kokeilujakson aikana 111 485 ajoneuvoa eli keskimäärin 3 981 ajoneuvoa päivässä. Vilkkaimmat liikennemäärät ajoittuvat viikonloppuun, jolloin liikkeellä oli lauantaisin keskimäärin 4 758 ajoneuvoa ja sunnuntaisin 4 587 ajoneuvoa. Kokeilussa analysoitiin myös tunnuslukuja kuten ajoneuvoluokat, alueelle tulijat kunnittain, maakunnittain, postinumeroittain sekä käyttövoima- ja päästöjakaumat.

Tätä mittausjärjestelmää Oulun Energia Urakointi Oy voi myydä jatkossa palveluna omassa liiketoiminnassaan. Palvelua voisi tarvittaessa laajentaa matkailun ja palveluiden kehittämistä varten eri kohteisiin saapuvien ajoneuvojen mittaamiseksi tai vaikkapa Oulun läpiajoliikenteen mittaamiseen.

– Tiedon avulla voidaan kohdentaa markkinointia, pysäköintipaikkojen järjestämistä tai vaikka päästörajoituksia halutuilla alueilla, Jani Koppelo visioi.

Nallikari kohtaamispaikkana

Piia Innanen ja Satu Huczkowski kertoivat Palvelumuotoilu Palon kokeilun tuloksista. Tarkasteltavana oli Nallikari kohtaamispaikkana ja näkökulma oli vapaa-ajan kuluttamisessa – millainen vapaa-ajan viettäjä olen.

Käyttäjiä tuotiin yhteen miettimään uusia palveluita ja liiketoiminnan mahdollisuuksia.

– Palvelumuotoilu Palon oma tavoite oli kokeilla luovia yhteiskehittämisen menetelmiä. Iissä olemme olleet mukana keskustan asemakaavan suunnittelussa, joka on ollut massiivinen kokeilu ja sisältänyt monia vaiheita. Nyt kokeilu oli kevyempi. Kokeilun rakenne sisälsi timanttimallin mukaisesti kaksi timanttia: asiakasymmärryksen ja sen jälkeen ratkaisujen ideoinnin, kertoi palvelumuotoilija Piia Innanen.

Muodostui käyttäjätarinoita, joista hahmottui vapaa-ajan ympäristön suhteen kolme ryhmää: hommailijat, kotoilijat ja etsiskelijät. Siinä missä hommailija on kova tekemään kaikenlaista ja haluaa olla tehokas myös vapaa-ajalla, etsiskelijä välttelee tuttuja reittejä, ja haluaa vapaa-ajalta uusia aktiviteetteja ja yllätyksiä. Kotoilija puolestaan nauttii kiireettömyyden tunteesta, tuttuudesta ja turvallisuudesta, ja hänelle pienetkin asiat ovat elämyksiä.

Kotoilijat arvostivatkin mm. sitä, että paikat on helposti löydettävissä ja hahmotettavissa. Hommailijat ideoivat tapahtumakylää, jossa olisi street foodia, pienpanimoiden tuotteita, ulkoilmaelokuvateatteri ja lava tapahtumille. Toivottiin sesongin pidentämistä, ja parempaa tiedottamista tapahtumista. Etsiskelijöitä kiinnostavat extreme-asiat, ja he miettivätkin, mikä on tarpeeksi uutta ja mielenkiintoista. Heidän näkökulmastaan hienoa on uudistuminen, jatkuvasti vaihtuvat kojut ja pop up –periaate. Myös läheiselle saarelle tuli päästä, samoin kuin muutenkin merelle.

Työpajoihin osallistujat arvostivat sitä, että käyttäjiä, asukkaita ja alueen yrityksiä kuullaan. Toivottiinkin konseptointityöpajaa, jossa vietäisiin ideoita eteenpäin.

Data-analytiikkaa vaikkapa myynnin ennustamiseen

Osana kokonaisuutta mukaan otettiin myös data-analytiikkaa. Tässä oli mukana Siili Solutions Oyj. Terhi Huhtala Siilistä kertoi data-analytiikasta: kokeilun aikana saatiin käyttöön myyntidataa, samoin säädataa. Näiden data-aineistojen yhdistäminen liikennedataan tuo mahdollisuuksia mm. myynnin ennustamiseen säähavainnoilla sekä konseptin ja arkkitehtuurin luomiseksi data-alustalle. Kokeilu antoi arvokasta tietoa jatkoa ajatellen.

Kokeilusta saadun palautteen kantavana teemana on ollut yhteiskehityksen ja käyttäjien osallistamisen arvokkuus tuotteen tai palvelun kehittymiselle ja kehitystä tekevälle yritykselle. Aito käyttäjäpalaute, asiakastieto ja käsitys käyttäjien tarpeista auttavat kehityksen viemisessä oikeaan suuntaan ja uusien ominaisuuksien tuottamisessa.

Teksti: Sari Hyvärinen

Kategoriat

Cleantech Kuljetus ja varastointi Langattomat teknologiat Palvelut

Jaa