Yleistä

Alustoista liiketoimintaa

citybusiness on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöhanke. Sen avulla kaupunkien avoimista innovaatioalustoista muodostetaan ympäristöjä ja ekosysteemejä yritysten palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja kannattavaan liiketoimintaan. Innovaatioalusta ovat sekä testaus- että toimintaympäristöjä, jotka toimivat ponnahduslautana kestävään kehitykseen ja pysyvien työpaikkojen luomiseen.

6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, ja Oulu yhdistävät omat innovaatio- ja kehitysympäristönsä avoimien innovaatioalustojen verkostoksi. Verkoston tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä synnyttämällä palvelusektorille uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kolmivuotisen (1.2.2015–31.1.2018) kärkihankkeen kokonaisbudjetti on 12,4 M€.

Kärkihankkeessa rakennettava avoimien innovaatioalustojen kansallinen verkosto tarjoaa yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille “yhden luukun” -periaatteella toimivan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehitysympäristön.

Tavoitteena on helpottaa yritysten Smart City -ratkaisujen kehitystä, edistää markkinavuoropuhelun vakiintumista yritysten ja kuntien välillä sekä tukea vientiyrityksiä ja invest-in aktiviteetteja tarjoamalla kansallisesti merkittävän kuuden kaupungin referenssialustan. Samalla kaupunkien toimintamallia muutetaan palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palveluiden mahdollistajaa.

Osista kokonaisuuksiin

Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun kaupunki. Se vastaa hankkeen hallinnosta, yhteistyön koordinaatiosta sekä osatoteuttajien edistymisen ja tavoitteiden täyttymisen seurannasta. Päätoteuttaja vastaa myös sidosryhmäyhteistyöstä, hankeraportoinnista sekä hankkeen ohjausryhmän ja operatiivisen työryhmän kokousten järjestämisestä. Muu kehitystyö on jaettu osatoteutuksiin, joista vastaavat hankkeessa mukana olevat kaupungit, Oulun ja Tampereen yliopistot, Forum Virium Helsinki Oy, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy sekä Turku Science Park.

6aika: Kärkihankkeet

Avoimen innovaatioalustat on osa suurempaa hankekokonaisuutta. Sen sisarhankkeita ovat Avoin osallisuus ja asiakkuus ja Avoin data ja rajapinnat.

Yhdistävät teemat

Kaupunkien välinen yhteistyö on jaettu seuraavien teemojen alle:

citybusiness -hankkeen julkaisut

Materiaalit ja julkaisut

Jaa