Oulun yliopisto

Oulun yliopisto keskittyy kehittämään ja hyödyntämään kolmea toisiinsa läheisesti liittyvää, Oulun alueen T&K&I-vahvuuksiin perustuvaa innovaatioalustaa; Älykäs kaupunkiverkko, Virtuaalikaupunki ja kaupungin LivingLab -ympäristö. Nämä tukevat niin tulevaisuuden kustannusvaikutteisten palveluinnovaatioiden kehittymistä kuin uutta luovaa taloutta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Harri Posti
Sähköposti
Puhelinnumero