Uutisarkistoon

Uutiset

23.4.2018
Kirjoittaja Sari Hyvärinen

Nopiat Kokkeilut innostavat digitaalisiin ratkaisuihin Oulussa

Nopeiden kokeilujen toimintatapa, oululaisittain Nopiat Kokkeilut, on hyvää vauhtia juurtumassa luontevaksi osaksi Oulun kaupungin kehittämistyötä. – Uuden kaupunkistrategian myötä digitaalisuuden merkitys kasvaa edelleen, ja sopivien ratkaisujen löytämisessä nopeilla kokeiluilla on iso rooli, kertoo projektipäällikkö Heikki Huhmo.

Myös kaupungin hankintaohjelma ohjaa kokeilumyönteisyyden vahvistamiseen.

Oulun Avoimet innovaatioalustat -hankkeessa on valittu yhden kokeiluohjelman sijaan useiden erilaisissa ympäristöissä toteuttavien kokeilujen sarja. Nopeita kokeiluja juurrutetaan sekä BusinessOulun Innovaatiopalveluihin että kaupungin eri palvelualueiden ja yksiköiden toimintaan.

Innoittajana on Helsingin Kalasatamassa kehitetyn Nopeiden kokeilujen – ohjelman soveltaminen eri ympäristöissä. Myös muiden 6Aika-kaupunkien kokemuksia hyödynnetään.

Nopeat kokeilut vauhdittavat uutta

-Nopeat kokeilut ovat hyvä toimintatapa esimerkiksi silloin, kun tehdään uutta ja ei tiedetä, miten käyttäjät kokevat uuden tuotteen tai palvelun, sanoo Heikki Huhmo.

Ytimessä ovat käyttäjälähtöisyys ja osallistava yhteiskehittäminen, joiden avulla tunnistetaan, millaiset ratkaisut toimivat ja mihin suuntaan tuotteen tai palvelun kehitystä kannattaa viedä. Yritykset saavat nopeasti arvokasta palautetta siitä, miten tuote tai palvelu toimii oikeassa ympäristössä, millaisia kumppaneita liiketoiminta vaatii sekä ovatko liiketoiminta- ja ansaintamallit realistisia.

Yrityksille nopeat kokeilut vauhdittavat siis uuden syntymistä ja auttavat prototyypit käytännön testaukseen todelliseen ympäristöön, todellisten käyttäjien luo.

Oulun Metsokankaan koululla vuonna 2017 toteutetut kokeilut olivat toimintakonseptin kokeilua kokeilumyönteisessä kouluympäristössä. Metsokankaalta opittiin erityisesti rooleista kokeilun eri vaiheissa sekä toteutusympäristön merkityksestä kokonaisuudelle. Kokeilujen teemoina olivat turvallisuus, viihtyvyys ja liikkuvuus.

Virtuaalisuus mukaan suunnitteluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kokeilussa teemaksi on valittu virtuaalitekniikan hyödyntäminen kaavoitus- ja lupaprosessissa, ja siinä on hyödynnetty Metsokankaan kokemukset. Mukaan tuli teemojen tarkempi määrittely ja rajaaminen, toteutusresurssien huomiointi sekä pidempi toteutusaika. Kokeilussa on valittu kolme erilaista toteuttajaa, erilaisin kokeiluin, mikä mahdollistaa kokeiluiden viemisen rinnakkain.

Kokeilu on vielä käynnissä, ja tähänastiset tulokset ovat lupaavia. Kokeiltavana on muun muassa tapahtuma-alueen suunnittelu virtuaalitekniikan avulla sekä virtuaalisuuden hyödyntämisessä naapureiden kuulemisessa: esimerkiksi suunnitteilla oleva kuisti hahmottuu virtuaalitekniikkaa hyödyntäen paremmin kuin vain perinteisistä papereista käsin.

Laanilan teollisuusalueen kokeilussa on siirrytty jälleen uudenlaiseen, tarkoin kontrolloituun ympäristöön. Teemana on turvallisuus. Ympäristön omistajan rooli on keskeinen, ja valmistautuminen ja kokeilun reunaehtojen määrittäminen ovat olleet erityisen huolellista. Kokeilut ovat vastikään käynnistyneet suunnitellusti.

Nallikarin Nopeissa kokeiluissa haetaan yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa yrityskokeiluja alueen kehittämiseksi ja ympäristön useat toimijat ovat käyttäjien rooleissa. Yhteiskehittäminen on  käynnistymässä, ja tulossa on aivan uudentyyppisiä, mielenkiintoisia kokeiluja.

6Aika-pilottihanke Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt on myös aloittamassa nopeat kokeilut syksyllä Oulussa monitoimitaloihin liittyen.

-Oppimisympäristöihin kohdentuvien kokeilujen tuloksena pitää syntyä win-win –tilanne, niin että yhteiskehittäminen hyödyttää aidosti sekä yrityksiä että kouluja, kertoo projektipäällikkö Anne Koskela.

Oulun opit kootaan hyödynnettäväksi

Oulussa nopeisiin kokeiluihin osallistuneiden yritysten palautteet ja kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Palautteessa on korostunut yhteiskehittämisen ja käyttäjien osallistamisen merkitys yritykselle. Aito käyttäjäpalaute, asiakastieto ja käsitys käyttäjien tarpeista vievät tuotetta tai palvelua oikeaan suuntaan.

Kokeiluja tehdään sekä vastikkeellisesti että vastikkeettomasti. Usein nopeiden kokeilujen tarjoama muutaman tuhannen euron kulukorvaus kannustaa yrityksiä kokeilemaan vaikkapa uutta sovellusta. Kokeiluun osallistuvat yritykset valitaan kilpailutuksen kautta sähköisellä Cloudia-järjestelmällä. Näin on saatu selkeä prosessi kilpailutuksen muodossa, ja toiminta on avointa. Nopeiden kokeilujen prosessia kehitetään Oulussa yhdessä strategisten hankintojen kehittäjien kanssa.

Kokeilujen toteuttamisesta on valmistumassa selkeä, käytännönläheinen opas Oulun kaupungin toimintaympäristön kokeilujen vauhdittamiseksi.

SARI HYVÄRINEN

Kategoriat

Uncategorized

Jaa