Kaikki alustat Alusta
Helsinki

Kustaankartanon palvelukeskus

Palvelukeskus ja sen asiakkaat elävänä ympäristönä hyvinvointiteknologian kehittäjille

Toteuttaja
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
Lisätietoja

MISTÄ ON KYSE?

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus muodostaa hyvän ja turvallisen Living Lab -ympäristön uusien tuotteiden ja teknisten ratkaisujen testaamiselle ja käyttöönotolle. Tukea kehitykselle antavat sen laaja ja monipuolinen asukaskunta sekä hyvin koulutettu henkilöstö. Yritykset ovat voineet kehittää tuotteitaan ja palveluitaan Kustaankartanossa jo useiden vuosien ajan.

Kenelle se on tarkoitettu?

Kustaankartano sopii yrityksille, jotka kehittävät terveysteknologiaa sekä erityisesti vanhustyöhön ja gerontologiseen hoitoon liittyviä tuotteita ja palveluita.

Ketkä sitä käyttävät?

Uusia ratkaisuja testaavat ja käyttävät Kustaankartanon asiakkaat sekä henkilökunta. Kustaankartanossa on lähes 400 asiakaspaikkaa 18 eri yksikössä. Asiakaskunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä ikäihmisiä.

Kuinka pääsen mukaan?

Kokeilut ja kehittämisprojektit pyritään hakemaan tarvelähtöisesti, eli kaikki yritykset eivät automaattisesti pääse mukaan. Kokeilu, joka ei vaadi runsaasti työaikaa henkilöstöltä tai muuta resursointia, on ilmainen. Muussa tapauksessa yritys korvaa käyttämänsä resurssit.

Uutiset

Yhteistyökumppanit

Terveys- ja hyvinvointialan teknologia- ja tuoteyritykset
Innovaatio-organisaatiot

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Leena Pohjola
Sähköposti

Jaa