Kaikki alustat Alusta
Turku

Topinpuisto

Vanhasta jätekeskuksesta tulevaisuuden kiertotalouskeskus

Toteuttaja
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Mistä on kyse?

Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa ympäristöalan yritykset kehittävät joustavassa toimintaympäristössä yhdessä kiertotaloutta, resurssiviisautta sekä tuotteiden ja palvelujen arvoketjuja. Topinpuistossa kohtaavat ympäristöalan osaaminen ja merkittävät materiaalivirrat.

Ketkä sitä käyttävät?

Alueella toimivat yritykset vastaanottavat ja käsittelevät yhteensä yli kuuttakymmentä eri materiaalivirtaa yrityksiltä ja asukkailta etsien materiaaleille uusia käyttökohteita ja kierrätysratkaisuja.

Mitä on tarjolla yrityksille?

Topinpuisto tarjoaa materiaaleja hyödynnettäväksi ja jalostettavaksi. Yhteistyöverkostomme tarjoaa mahdollisuuksia nopeiden kokeilujen, pilottien sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseen. Verkosto mahdollistaa uusien yhteistyökumppanien löytämisen ja tarjoaa tilaisuuden työstää ideoita alan asiantuntijoiden kanssa. Verkostossa toteutetaan myös yhteistä markkinointia ja viestintää.

Kiertotalouskeskukseen tulee kenttä- ja laitosrakentamiselle valmiiksi luvitettu alue hyvällä ja keskeisellä sijainnilla ja käytettäväksi mm. työ- ja esittelytiloja, laitteita ja laboratoriopalveluja. Toiminta alueella mahdollistaa materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen ilman turhia välikäsiä.

Uutiset

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Sini Ilmonen
Organisaatio
Lounais-Suomen jätehuolto Oy
Sähköposti

Jaa