Toimintamallit, työkalut ja menetelmät

Kaupungit ovat innovaatioiden moottoreita

Ylivoimainen enemmistö eurooppalaisista asuu kaupungeissa, mutta vielä suurempi osuus innovaatioista tehdään urbaanissa ympäristössä. Tätä voidaan edelleen vahvistaa luomalla kaupunkeihin uutta innovaatiotoimintaa mahdollistavia alustoja. Ne ovat toimintaympäristöjä, joiden rakenteet on suunniteltu tukemaan uuttaa luovaa kehitystoimintaa. Alustat yhdistävät yritykset, organisaatiot, kuntasektorin ja kaupunkien asukkaat ekosysteemiksi, jonka turvin voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja mahdollisesti maailmanluokan innovaatioita joustavasti, nopeasti ja osallistavasti.

”Euroopan kehittyvimmät palvelut rakennetaan alustoilla.”
– Jari Jokisalo, Hankepäällikkö (6Aika Avoimet innovaatioalustat, Kansallinen verkosto)

Avoimet innovaatioalustat kaupunkien kehittämisessä

Alta löytyvästä linkistä aukeaa työversio raportista Toimintamallit, tarinat, työkalut ja menetelmät 2018 – Avoimet innovaatioalustat kaupunkien kehittämisessä. Siihen on koottu saavutukset ja tulokset kolmevuotisessa hankkeessa, jonka aikana Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä luotiin alustoja lähes kaikkeen mahdolliseen: kaupunginosien kehittämiseen, kokeilukulttuurin edistämiseen, oppimisympäristöihin, johtamismenetelmiin. Mukana oli satoja yrityksiä, tuhansia loppukäyttäjiä, kymmenittäin organisaatioita eri kaupungeista ja lukuisia yhteistyökumppaneita.

Lue raportti

Kaupunkialustoista elinvoimaa

”Kaikki on jatkossa niin digitaalista ja smarttia.”

Kolmen vuoden aikana nähtiin, että sekä kaupunkien asukkailla, yrityksillä ja organisaatioilla on aito halu ja myös kyky olla mukana luomassa kokonaan uudenlaista toimintakulttuuria avoimien innovaatioalustojen voimin. Yhteiskehittäminen ja kokeilukulttuuri, kaupunginosakehittäminen ja alustajohtaminen osoittivat, että muutoksia voidaan todella saada aikaan. Uudet teknologiat ovat lopulta vain sivujuonne sen rinnalla, mitä kaupunkien yhteiskehittämisellä voidaan saada aikaiseksi – yhdessä tehden.

Alustatalous kaupungeille

Digitalisaatio, jakamistalous, avoin innovointi ja osallistava kaupunkikehittäminen ovat avointen innovaatioalustojen käyttövoimaa. 6Aika-hankkeen myötä avoimista innovaatioalustoista syntyi tehokkaita toimintamalleja, jonka avulla kaupunkien palveluiden ja elinkeinoelämän kehittämiseen löydettiin aivan uusia menetelmiä. Avoimet innovaatioalustat osoittivat tehonsa myös johtamisen työkaluina yhteiskehittämishankkeissa.

Kaupunginosakehittäminen alustana

Osallistava kaupunkisuunnittelu tarjosi kaikille kuntalaisilla mahdollisuuden tuoda oma näkemyksensä ja osaamisensa osaksi yhteiskehittämistä, jonka tuloksena kaupunginosista rakentui ja rakentuu yhteisiä tiloja ja eläviä, toiminnallisia kokonaisuuksia. Konkreettisina työkaluina käytettiin mm. 3D-virtuaalimallinnusta ja jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.

Kokeilukulttuuri 6-kaupungeissa

Nopeat Kokeilut kasvoivat hankkeen aikana paljon ennakoitua suositummaksi toimintamalliksi. Ne sopivat nimensä mukaisesti kevyeen palveluiden tai tuotekonseptien testaukseen, ja toivat mukana olleille yrityksille todellista lisäarvoa sekä mahdollisuuden nopeuttaa markkinoille pääsyä uuden ratkaisun kanssa. Jatkossakin Nopeat Kokeilut vahvistavat kokeilukulttuuria ja kannustavat myös uusia toimijoita mukaan alustatalouteen.

Oppimisympäristöt innovaatioalustana

Paikka jossa opitaan joka päivä uutta: koulu. Mikä sopisikaan paremmin innovaatioalustaksi! Oppimisympäristöt tarjosivat luonnollisen tavan tutkia, testata ja kehittää – ja samalla myös ympäristö, jossa toimittiin, kehittyi kohti uusia suuntia. Koulut ovat tulevaisuudessa tehokas alusta ja testausympäristö myös oppimismateriaaleja ja -välineitä kehittäville yrityksille.

Lue raportti

Jaa