Uutisarkistoon

Uutiset

24.5.2017
Kirjoittaja Sari Hyvärinen

Suomalaisilla innovaatioalustoilla potentiaalia globaaleille innovaatiopalvelumarkkinoille

Yritykset alkavat olla valmiita innovaatioalustojen kaltaisille palveluille. Muutos yrityskentässä edellyttää mahdollisuuksien markkinointia konkreettisin keinoin.

Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen tavoitteena on innovaatiopalveluiden tuottaminen kansallisella tasolla hyödyntäen digitalisaation mahdollistamaa alustamaista palvelumallia. Alustamaisen palvelumallin ja yleisemmän alustamaisen kehittämisympäristön tai toimintatavan erottaminen tosistaan on keskeistä käytännön kehittämistyön kannalta.

Kaupunkien kehitysalustojen teemat vaihtelevat testialustoista yhteiskehittämisen alustoihin ja niiden tavoitteena on uudentyyppisten palveluiden ja yritystoiminnan syntyminen kaupunkiyhteisöön. Alustojen kypsyysasteet vaihtelevat. Yhteistä kaikille alustoille on tarve tehokkaaseen palvelujen tuotteistukseen ja innovaatiopalvelujen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Suomalaisilla innovaatioalustoilla on potentiaalia toimia myös globaaleilla innovaatiopalvelumarkkinoilla. Tämä kuitenkin edellyttää panoksia innovaatioalustojen palvelujen kehittämiseen ja innovaatioalustojen strategiseen orkestrointiin sekä kansallisella että paikallisella tasolla.  Suomella yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa on erinomainen mahdollisuus olla kärkijoukossa, vaikka kilpailu kehitysalustamarkkinoilla on kovenemassa.

Projektirahoitetuista alustoista pitempiaikaiseen orkestrointiin

Kaupungeissa on useita julkisella rahalla käynnistyneitä innovaatioalustoja, jotka ovat kypsyystasoltaan vaihtelevia ja rahoitusmalliltaan projektirahoitettuja. Kaupungeissa on myös innovaatioalustoja, jotka toimivat sekä julkisen että yksityisen rahoituksen kombinaatiolla. Pelkästään yksityisellä rahoituksella toimivia innovaatioalustoja on vielä vähän. Lähtöajatuksena innovaatioalustoilla tulisi olla se, että kyseessä ei ole projekti, vaan pitempiaikainen kehittämisalustatoiminnan orkestrointi, fasilitointi ja ansaintalogiikka tulisi suunnitella jo alustatoiminnan alkuvaiheessa.

Kansallisella tasolla kehitysalustojen tulevaisuuden mahdollisuutena on innovaatioalustapalvelujen kaupallistaminen ja kiinnostavien innovaatiopalvelujen tarjoaminen paikallisessa yrityspalveluiden ekosysteemissä tai kansainvälisillä markkinoilla. Innovaatioalustat tarjoavat palveluitaan julkisen projektirahoituksen aikana vastikkeetta, mutta jatkon kannalta alustojen tulisi tuotteistaa palvelut ja kehittää toimiva palveluliiketoimintamalli. Yritysrajapinnan kehittäminen ja maksavien asiakkaiden löytäminen on tärkeää ja pitkäjänteistä alustakehitystyötä.

Yritykset tarvitsevat tietoa innovaatioalustoista

6Aika Avoimet Innovaatioalustat -kärkihankkeen yksi tavoite on edistää yritysten halukkuutta hyödyntää innovaatioalustapalveluita. Käytännössä tähän tavoitteeseen pyritään parantamalla innovaatioalustojen näkyvyyttä yritysten suuntaan mm. citybusiness.fi-portaalin avulla. Yritykset saavat portaalin kautta kootusti tietoa innovaatioalustoista ja esimerkkejä siitä, mihin yritykset ovat käyttäneet alustoja. Innovaatioalustojen kautta yritykset voivat päästä uuden tiedon lähteille ja yhteistyöhön potentiaalisten asiakkaiden kanssa, olivatpa ne sitten organisaatioita tai ihmisiä.

Toimivan innovaatioalustan kehittäminen vie vuosia ja vaatii paljon työtä ja erilaisia kehitysvaiheita. Kuuden kaupungin yhteistyöllä innovaatioalustojen kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille tehdään pitkäjänteistä toimintaa, jossa on elämää myös 6Aika-strategian toteuttamisen jälkeen.

Kirjoittaja: Sari Hyvärinen, Ohjelmakoordinaattori, Oulun kaupunki

Kategoriat

Uncategorized

Jaa