Uutisarkistoon

Uutiset

19.5.2017
Kirjoittaja Sari Hyvärinen

Kipinää kaupungin ja yritysten yhteistyöhön

Kipinä on hyvä esimerkki 6Aika-toiminnasta, jossa idearikkaan yhteistyön hengessä hyödynnetään toisten kaupunkien tekemisiä ja kehitetään niitä omiin tarpeisiin ja omannäköisiksi.Tampereen kaupunki on järjestänyt Kipinä-tilaisuuden yrityksille jo kaksi kertaa. Kipinässä yritykset pääsevät pitchaamaan suoraan kaupungin henkilöstölle ja sidosryhmille. Kipinässä omia ratkaisujaan ovat esitelleet jo 23 yritystä.

-Kipinä on työkalu kommunikointiin yritysten kanssa, kiteyttää Nina Mustikkamäki, jota hyvällä syyllä voidaan kutsua Kipinän äidiksi.

Ideana Kipinässä on järjestää tilaisuus, jossa hakuprosessin kautta haetaan yrityksiä pitchaamaan Tampereen kaupungin henkilöstölle ja sidosryhmille. Kipinä on kohtaamispaikka, jossa kaupungin, sidosryhmien ja startup-yritysten haasteet ja ratkaisut kohtaavat.

Ajatus pitchaustilaisuuden järjestämisestä sai alkunsa Turussa järjestetystä tilaisuudesta, jossa yritykset pitchasivat kaupungin edustajille. Tampereella tuo idea sai omat, käytännön tarpeista syntyneet   vivahteensa – sekä oman Kipinä-nimen.

Nina Mustikkamäki oli juuri tullut projektipäälliköksi Tampereen 6Aika – Avoimet innovaatioalustat –hankkeeseen ja hän innostui Turussa, miten hienoa oli tämäntapainen yritysten kohtaaminen kaupungin edustajien kanssa. Hän alkoi pohtia mahdollisuutta kehittää tilaisuutta Tampereelle sopivaan muotoon.

Tesoman hyvinvointikeskus oli ollut juuri ensimmäisenä pilottina Tampereen innovaatioalustat –hankkeessa. Markkinavuoropuhelun aikana yrityksiltä ja kolmannen sektorin edustajilta kysyttiin avoimin mielin: Mitä te haluaisitte?  Yritykset toivoivat erityisesti, että pääsevät kertomaan omista ratkaisuista kaupungille ja isoille terveysalan toimijoille.

Ninalle syntyi varmuus, että pitchaustilaisuus kannattaa järjestää Tampereella. Tampereen kaupungin johto kannatti asiaa innolla, ja tilaisuutta lähdettiin ideoimaan.

Hei, lähdetään kokeilemaan

Huhtikuussa 2016 ajankohtaisessa mietinnässä olivat hyvinvointiratkaisut. Myös kokeilukulttuuri sai vahvaa jalansijaa kehittämisessä.

-Hei, nyt lähdetään kokeilemaan, päättivät tamperelaiset Turun tilaisuudesta innostuneena ja sen mallia hyödyntäen. Lähdettiin etsimään sopivia ratkaisuja, mutta ei ihan mihin ja miten tahansa, vaan ottamalla hyvinvointi keskiöön, ja digitalisaatio vahvasti mukaan.

Ydinprosesseista koottiin asiantuntijaraadit. Mukaan tuli myös bisnesenkeli Harri Männistö, joka on toiminut statup-yritysten kanssa samoissa verkostoissa. Mietittiin, mitä kaupungin ydinprosessit haluavat kuulla, valittiin yrityksiä, systematisoitiin hakuprosessia ja kohdennettiin toimialaan ja digitalisaatioon. Asiaa vietiin eteenpäin yhdessä Tampereen 6Aika-hankkeiden- Avoimet innovaatioalustat, Avoin osallisuus ja asiakkuus ja Avoin data – sekä innovatiivisten hankintojen HANKI-hankkeen yhteistyönä. Erityisesti Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen projektisuunnittelija Outi Nokkonen on ollut Kipinässä mukana alusta asti.

Näin saatiin järjestettyä yrityksille yhteinen kohtaaminen kaupungin ydinprosessien: Terveyden ja toimintakyvyn, Lasten ja nuorten kasvun, Ikäihmisten hyvinvoinnin, Sivistyksen ja elämänlaadun kanssa sekä lisäksi maahanmuuttajien kotouttamisen teemassa.

Ensimmäiseen Kipinään valittiin 15 yritystä pitchaamaan ja ydinprosessien keskeisiä henkilöitä sekä sidosryhmien edustajia saatiin hyvin mukaan. Tilaisuus oli menestys, ja kyselynkin perusteella osapuolet olivat sitä mieltä, että tilaisuus antoi paljon. Kokeiluja on käynnistynyt ja yhteistyötä on viritetty tulevaisuutta silmällä pitäen.

-Kipinä on työkalu, jolla voidaan toteuttaa strategisesti tärkeitä tavoitteita. Kipinän avulla innovatiivisten hankintojen tietoutta voidaan viedä eteenpäin. Voidaan katsoa, minkä tyyppisiä asioita tiekartassa on. Tarpeet liittyvät vahvasti esimerkiksi hyvinvointiin sekä kaupunkiin ympäristönä, kertoo Nina Mustikkamäki.

Tämän vuoden tilaisuudessa mentiin jälleen eteenpäin ja valittiin kehittämisen kohteeksi spesifejä haasteita. Nyt mukana ei ollut mukana ulkopuolista asiantuntijaa, vaan yrityksiä otettiin mukaan avoimen haun kautta, joista raati päätti, mitkä ratkaisut kuullaan. Tänä vuonna Kipinän ideoiden ja ratkaisujen tuli liittyä määriteltyihin teemoihin, eli Haaste 1 oli Kaupunkiympäristön vuorovaikutteinen suunnittelu, Haaste 2 Sensoriverkolla älykkäitä palveluita ja infrastruktuuria ja Haaste 3 puolestaan Energiatehokas kaupunginosa. Ratkaisuja kaipaavat kolme haastetta kuvailtiin etukäteen yrityksiä varten.

Kipinä on monen vaikutuksen paikka yrityksille

Kakkos-Kipinässä yksi työskentelytapa oli haastattelut, toinen oli nopeat keskustelut, kolmantena haastepaikka sekä lisäksi mukana olivat standit. Tavoite oli että syntyy konkreettista ja asioita viedään eteenpäin. Työskentelytapoja on viety eteenpäin nimenomaan siinä, miten yritykset ja kaupunki ovat vuorovaikutuksessa pitchausten jälkeen.

-Kipinä on työkalu kommunikointiin yritysten kanssa. Kipinän avulla tuodaan esiin haasteet, joihin halutaan löytää ratkaisuja, kuvailee Nina Kipinän monipuolisia hyötyjä.

Kenttää ei ole mahdollista koko ajan seurata. Kipinässä kaupungin väli ja startup–yritykset saadaan fokusoidusti yhteen. Kun hankintoja lähdetään Kipinän jälkeen mahdollisesti tekemään, asiat lähtevät  konkretisoitumaan. Tärkeämpää on hankkia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja vaikuttavuuden ja kokonaistaloudellisuuden, eikä kireän hintavertailun perusteella, sekä kehittää kaupunkia avoimilla, innovatiivisilla hankintamenetelmillä.

Kipinässä yrityksille luodaan monen vaikutuksen paikka.  Kaupungille Kipinä tuo hyviä ratkaisuja ja katsantokannan laajenemista.

Nyt Tampereella arvioidaan tilaisuuden antia. Palautekysely käydään läpi ja tehdään lopullinen päätös: järjestetäänkö uusi Kipinä? Olisiko seuraavan Kipinän paikka syksyllä tai vuoden päästä?

Tampereella on käynnistynyt syksyllä Smart Tampere, älykaupunkia rakentava ohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja Tampereen kaupungin kanssa.

– Smart Tampereessa etsitään  älykaupungin ratkaisuja, jotka synkronoituvat kaupunkilaisten elämään. Tässä voisi olla sopiva Kipinän paikka, Nina pohtii.

Nina Mustikkamäki toimii tällä hetkellä Tampereen kaupungilla strategiacontrollerin tehtävissä. Kipinän parissa työskentelee nyt Outi Nokkonen, joka on toiminut projektipäällikkönä Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeessa. Eri 6Aika-hankkeiden ja kaupungin perustyön välinen yhteistyö onkin Tampereella mutkatonta. Kipinä tarjoaa konkreettista yhteistyötä myös kaikkien 6Aika-hankkeiden kesken Tampereella. Lisäksi Kipinä-työllä on johdon tuki.

Kaupungin johto on tosissaan Kipinän takana ja pitää sitä hyvänä työkaluna ja konseptina.

Kuuden kaupungin yhteistyö tarjoaa upeat verkostot kaikkien käyttöön. Pitchaustilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea eri tarkoituksin ja eri konsepteilla, eri kohderyhmille. Kaupungit oppivat toisiltaan ja saavat yhteistyön avulla uusia ratkaisuja, joihin jokainen lisää oman mausteensa.

Kirjoittaja: Sari Hyvärinen, Ohjelmakoordinaattori, Oulun kaupunki

Kategoriat

Uncategorized

Jaa